תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דמי ניהול ועמלות

דמי הניהול ברום ושיעור הוצאות בשל ניהול השקעות שנגבו בפועל ממסלולי ההשקעה בשנת 2021:


רום רביד - אג"ח ללא מניות

 רום קלאסי -  כללי

רום ספיר - מניות

רום הלכה  

דמי ניהול

0.32%

       0.32%

0.32%

0.32%

שיעור הוצאות בשל ניהול השקעות

0.03%

         0.26%

0.27%

0.05%

כעיקרון, דמי הניהול ניגבים באופן שווה מכל העמיתים. 

כקרן ענפית שאינה פועלת למטרת רווח, רום גובה מעמיתיה את הוצאותיה בפועל בלבד. דמי הניהול ניגבים מדי חודש מן העמיתים, על פי ההוצאות שהוציאה רום במהלך אותו חודש.

לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד