תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו

שלום רב,
אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מקים בימים אלו ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור חשבונות עמיתים, אשר יאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים. בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2012-9-18 העוסק בנושא זה חייבת החברה להעביר באופן ממוכן ומאובטח אל הממשק האינטרנטי המרכזי, מידע לגבי כלל חשבונות העמיתים. המידע יכלול מספר ת.ז. של העמית ואינדיקציה אודות קיומו של חשבון אחד או יותר ע"ש העמית בקרן ההשתלמות.
 

אפשרות הסרה ממשק אינטרנטי

הנך זכאי/ת לבקש מהחברה להסיר מהממשק הנ"ל את המידע אודות חשבונך בקרן ההשתלמות רום. החל משבועיים מיום קבלת הבקשה, או מיום העברת המידע הסמוך לממשק, לפי המאוחר, תחדל החברה להעביר פרטים אודות חשבונות שהוסרו מהממשק כאמור לעיל.
 
להורדת טופס בקשה להסרה ממשק אינטרנטי לחץ כאן.
 
בקשה להסרה מהממשק יש לשלוח אל החברה בצירוף צילום ת.ז.


1. באמצעות הדואר לכתובת הבאה: 

    רח' אחד העם 9, ת.ד 29269 תל אביב 6129201

 2. באמצעות פקס שמספרו: 03-6868898 


3. באמצעות דואר אלקטרוני : Ariel@krm.co.il

לבירורים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו: 03-6868000

לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד