תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

נוהל טיפול בחובות בעייתיים

מטרות הנוהל:


1. להבטיח פעילות באופן אקטיבי לגביית חובות, באופן עצמאי או במשותף עם לווים אחרים, לרבות גופים מוסדיים אחרים ותאגידים בנקאיים.


2. להגדיר מסגרת להיערכות גוף מוסדי לצורך מעקב ובקרה שוטפים אחר חוב שבניהולו, לצורך הערכה ובחינת מצב החוב בתיק נכסי ההשקעה שבניהולו, לצורך טיפול בחוב בעייתי ולצורך גיבוש החלטה בדבר אמצעים שינקוט לגביית החוב ובדבר השתתפותו בתהליך הסדר חוב, וכן לקבוע את הגורמים האחראים לביצוע פעולות אלה.

לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד