תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

טופס משיכת כספים מחשבון של נפטר עם יתרה נמוכה מ- 8,000 ש"ח

משיכת כספים מחשבון של נפטר

להלן התנאים שבהם ניתן לאפשר את משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה ( תנאים מצטברים):

  1. לעמית לא מונו כל מוטבים.
  2. יתרת הכספים שנאמדים בחשבונו של הנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון. הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו.
  3. עברו לפחות 3 שנים ממועד פטירת העמית.
  4. המבקשים למשוך את הכספים חתמו  על הצהרה וכתב התחייבות ושיפוי (כל יורש צריך להגיש טפסים בנפרד). לחץ כאן להורדת הטופס 
  5. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדיו של העמית.
  6. לא קיים רישום באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה כי הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.
לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד