תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דברי הסבר והנחיות לטופס הצטרפות

הנחיות למילוי טופס הצטרפות עמית

 

מצטרף יקר,
אנו שמחים שבחרת להצטרף כעמית לרום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות.


את טופס ההצטרפות יש להשלים במלואו ולשלוח לקרן בצירוף צילום ת.ז. באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות כפי שמופיעים על גבי הטופס.

 • אזור מילוי פרטים אישיים


  באזור זה יש למלא את הפרטים האישיים, על מנת לאפשר לנו להיות עמכם בקשר.
  חשוב להעביר לנו פרטים מדויקים ככל האפשר, לרבות כתובת נכונה למשלוח דואר, על מנת שנוכל לשלוח אליכם את הדוחות השנתיים.
 • אזור מילוי פרטי מעסיק

  באזור זה יש להשלים את פרטי המעסיק.
 • מסלולי ההשקעה בקרן


  יש לבחור מהו מסלול ההשקעה בו תרצה שכספי קרן ההשתלמות שלך יושקעו, וכן לציין את שיעור ההשקעה במסלולים שבחרת.
  לתשומת ליבך, במידה ולא בחרת במסלול השקעה במועד ההצטרפות, כספיך יושקעו במסלול ברירת המחדל מסלול רום קלאסי כללי אך הנך יכול לבצע שינוי ולבחור מסלול השקעה אחר לאורך כל תקופת החיסכון.
 • צירוף מסמכים


  יש לצרף צילום ת.ז., ובמקרה הצורך מסמכים רלוונטיים אחרים הנדרשים כפי שמופיעים ברשימת המסמכים על גבי הטופס.
 • חתימת העמית על טופס ההצטרפות


  חשוב לחתום בתחתית העמוד על מנת שהחברה המנהלת תחל בטיפול הליך בקשת ההצטרפות.
 • מינוי מוטבים במועד ההצטרפות


  עמית המעוניין למנות מוטבים בחשבון, ימלא "טופס מינוי מוטבים" וישלח את הטופס המקורי בצירוף צילום ת.ז (או דרכון לתושב זר) למשרדי הקרן או לנציג מטעמה במסירה אישית.
  עמית אשר לא מינה מוטבים, יהיו מוטביו לפי צו ירושה או צו קיום צוואה בהתאם לאמור בתקנון הקופה.
  ניתן לשנות את המוטבים בכל עת על ידי שליחת טופס מינוי מוטבים חדש והמצאתו למשרדי החברה כאמור.
 • העברת כספים מקרן השתלמות אחרת במועד ההצטרפות


  עמית המעוניין להעביר את הזכויות והצבירה מקרן קודמת, ימלא טופס העברה, הניתן להורדה מאתר האינטרנט של הקרן.
 • כללי


  נא להקפיד למלא את כל הפרטים הנדרשים ולפעול עפ"י ההנחיות.
  טופס לא תקין ו/או שהושלם חלקית ו/או חסר במסמכים לא יטופל.
לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד