להשקיע בווליום גבוה
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד
עובדי הרשות המקומית, באיזה סגנון מתאים לכם להשקיע בקרן ההשתלמות?

רום ספיר מניות

מסלול לעמית הנועז
520031824-00000000000408-1258-000
מ"ה 1258
0.00% אג"ח קונצרני|93.92%  ני"ע סחיר|0.00% אג"ח ממשלה|4.78% מזומן|0.00% פקדונות|השקעות אחרות 1.30% (הגדל)
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

הגוף המתפעל: מלם גמל ופנסיה בע"מ.
כספי הקופה מוחזקים בבנק הפועלים ומנוהלים על ידי IBI בית השקעות בע"מ.

בר ניווט לשוניות
דוחות חודשיים

דוחות קודמים >

 

מדיניות השקעה

מדיניות ההשקעה של מסלול רום ספיר מניות

 

הוצאות ישירות
תרומה לתשואה
רשימת נכסים
 לתקופה

 נכסי המסלול

סקירת רו"ח 

מרץ 2024EXCEL ICONPDF אייקון
דצמבר 2023 EXCEL ICON PDF אייקון 
ספטמבר 2023EXCEL ICON PDF אייקון 
יוני 2023 EXCEL ICON PDF אייקון 
מרץ 2023 EXCEL ICON PDF אייקון 
דצמבר 2022EXCEL ICON  PDF אייקון
ספטמבר 2022 EXCEL ICON PDF אייקון 
יוני 2022EXCEL ICON PDF אייקון 
מרץ 2022EXCEL ICON PDF אייקון 
דצמבר 2021EXCEL ICON PDF אייקון 
ספטמבר 2021 EXCEL ICON
PDF אייקון 
יוני 2021 EXCEL ICON PDF אייקון 
מרץ 2021  EXCEL ICON PDF אייקון 
דצמבר 2020 EXCEL ICON PDF אייקון
ספטמבר 2020EXCEL ICON  PDF אייקון 
יוני 2020   EXCEL ICON   
 
 PDF אייקון
 
מרץ 2020   EXCEL ICON     PDF אייקון
דצמבר  2019   EXCEL ICON
           PDF אייקון         
 
ספטמבר 2019 
  EXCEL ICON
    PDF אייקון  
יוני 2019 
 

  EXCEL ICON
   PDF אייקון
 
 מרץ 2019
 EXCEL ICON
 PDF אייקון
 דצמבר 2018
 EXCEL ICON
 PDF אייקון
ספטמבר 2018
 EXCEL ICON
PDF אייקון 
יוני 2018
 EXCEL ICON
 PDF אייקון
מרץ  2018
 EXCEL ICON
   PDF אייקון 

דצמבר 2017

EXCEL ICON

  PDF אייקון

ספטמבר 2017 

EXCEL ICON

PDF אייקון

יוני 2017 

EXCEL ICON

PDF אייקון

מרץ 2017 

EXCEL ICON

PDF אייקון

דצמבר 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

ספטמבר 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

יוני 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

מרץ 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

דצמבר 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

ספטמבר 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

יוני 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

מרץ 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

דצמבר 2014

EXCEL ICON

PDF אייקון

סוף בר ניווט לשוניות

תשואות רום ספיר מניות- נכון לחודש אפריל 2024

9.73% תשואה מצטברת מתחילת השנה
23.77% תשואה 12 חודשים אחרונים
7.22% תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות
8.84% תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות
0.67 מדד שארפ ל 5 שנים
שיעור ההוצאות בשל ניהול השקעות שנגבו בפועל במסלול ספיר מניות בשנת 2023 הינו: 0.10%
להצטרפות
טקסט לעמודי מסלול למטהדלג על טקסט לעמודי מסלול למטה

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מידע זה מוגש כשירות ללקוח, יובהר כי יתכנו טעויות ו/או סטיות ו/או אי זמינות המידע הנובעות בין היתר מעצם הפצתו באמצעות אתר האינטרנט

לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד