לבחור בהרמוניה מאוזנת
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד
עובדי הרשות המקומית, באיזה סגנון מתאים לכם להשקיע בקרן ההשתלמות?

רום קלאסי כללי

מסלול לעמית השקול
520031824-00000000000408-0408-000
מ"ה 408
רום קלאסי כללי (הגדל)
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

הגוף המתפעל: מלם גמל ופנסיה בע"מ. 
כספי הקופה מוחזקים בבנק הפועלים ומנוהלים על ידי IBI בית השקעות בע"מ.

 
בר ניווט לשוניות
דוחות חודשיים

לדוחות קודמים >

 

מדיניות השקעה
הוצאות ישירות

דו"ח הוצאות ישירות שניגבו מחשבונות העמיתים

 

תרומה לתשואה
רשימת נכסים
 לתקופה

 נכסי המסלול

סקירת רו"ח 

מרץ 2024EXCEL ICON PDF אייקון
דצמבר 2023EXCEL ICON PDF אייקון
ספטמבר 2023 EXCEL ICON PDF אייקון
יוני 2023EXCEL ICON PDF אייקון
מרץ 2023EXCEL ICON PDF אייקון
דצמבר 2022EXCEL ICON PDF אייקון
ספטמבר 2022EXCEL ICONPDF אייקון 
יוני 2022EXCEL ICONPDF אייקון
מרץ 2022EXCEL ICON PDF אייקון
דצמבר 2021  EXCEL ICONPDF אייקון 
ספטמבר 2021 EXCEL ICONPDF אייקון 
יוני 2021EXCEL ICONPDF אייקון 
מרץ 2021EXCEL ICON PDF אייקון
דצמבר 2020EXCEL ICON PDF אייקון
ספטמבר 2020EXCEL ICONPDF אייקון
יוני 2020EXCEL ICON
 
PDF אייקון
מרץ 2020EXCEL ICON   PDF אייקון 
דצמבר 2019EXCEL ICON  PDF אייקון
ספטמבר 2019EXCEL ICON PDF אייקון
יוני 2019
 
 EXCEL ICON PDF אייקון 
 מרץ 2019
EXCEL ICON  PDF אייקון
 דצמבר 2018
 EXCEL ICON PDF אייקון
ספטמבר 2018
EXCEL ICON PDF אייקון
 יוני 2018
EXCEL ICON 
 PDF אייקון
 מרץ 2018

 EXCEL ICON
 PDF אייקון

 דצמבר 2017

EXCEL ICON

  PDF אייקון

ספטמבר 2017 

EXCEL ICON

PDF אייקון

יוני 2017 

EXCEL ICON

PDF אייקון

מרץ 2017 

EXCEL ICON

PDF אייקון

דצמבר 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

ספטמבר 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

יוני 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

מרץ 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

דצמבר 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

ספטמבר 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

יוני 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

מרץ 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

דצמבר 2014

  EXCEL ICON

PDF אייקון

ספטמבר 2014

EXCEL ICON

PDF אייקון

יוני 2014

EXCEL ICON

PDF אייקון

  מרץ 2014

EXCEL ICON

PDF אייקון

דצמבר 2013

EXCEL ICON

קובץ PDF להורדה

ספטמבר 2013 

EXCEL ICON

קובץ PDF להורדה

סוף בר ניווט לשוניות

תשואות רום קלאסי כללי- נכון לחודש אפריל 2024

4.32% תשואה מצטברת מתחילת השנה
11.62% תשואה 12 חודשים אחרונים
4.44% תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות
5.02% תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות
0.57 מדד שארפ ל 5 שנים
שיעור ההוצאות בשל ניהול השקעות שנגבו בפועל במסלול רום קלאסי בשנת 2023 הינו: 0.20%
להצטרפות
טקסט לעמודי מסלול למטהדלג על טקסט לעמודי מסלול למטה

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מידע זה מוגש כשירות ללקוח, יובהר כי יתכנו טעויות ו/או סטיות ו/או אי זמינות המידע הנובעות בין היתר מעצם הפצתו באמצעות אתר האינטרנט

לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד