להשקיע בקצב רגוע
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד
עובדי הרשות המקומית, באיזה סגנון מתאים לכם להשקיע בקרן ההשתלמות?

רום רביד אג"ח לל מניות

מסלול לעמית הסולידי
520031824-00000000000408-1257-000
מ"ה 1257
מזומן 0.78%, אג"ח ממשלתי 57.47%, אג"ח קונצרני 32.98%,ני"ע 0.33%, פקדונות 6.26%, השקעות אחרות 2.19% (הגדל)
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח קונצרניות סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח ממשלת ישראל או אג"ח ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

הגוף המתפעל: מלם גמל ופנסיה בע"מ. 
כספי הקופה מוחזקים בבנק הפועלים ומנוהלים על ידי IBI בית השקעות בע"מ.
בר ניווט לשוניות
דוחות חודשיים

לדוחות קודמים >

 

מדיניות השקעה
רום רביד הוא מסלול בסיכון נמוך, המיועד לעמיתים סולידיים ועמיתים המבקשים לשמור על השקעתם בסיכון נמוך-יחסית. רום רביד הופעל בחודשים הראשונים של 2008, כשהחלו להסתמן המגמות הראשונות של המשבר הכלכלי הגלובלי, כאפיק השקעה נוסף לעמיתי רום.
הוצאות ישירות

דו"ח הוצאות ישירות שניגבו מחשבונות העמיתים

 

תרומה לתשואה
רשימת נכסים
 לתקופה

 נכסי המסלול

סקירת רו"ח

מרץ 2024 EXCEL ICON PDF אייקון 
דצמבר 2023 EXCEL ICON PDF אייקון 
ספטמבר 2023 EXCEL ICON PDF אייקון 
יוני 2023 EXCEL ICON  PDF אייקון
מרץ 2023 EXCEL ICON PDF אייקון
 דצמבר 2022 EXCEL ICON   PDF אייקון
ספטמבר 2022 EXCEL ICON  PDF אייקון
יוני 2022  EXCEL ICON PDF אייקון
מרץ 2022 EXCEL ICON  PDF אייקון
דצמבר 2021 EXCEL ICON PDF אייקון
ספטמבר 2021 EXCEL ICON  PDF אייקון
יוני 2021 EXCEL ICON   PDF אייקון
מרץ 2021 EXCEL ICON  PDF אייקון
דצמבר 2020 EXCEL ICON PDF אייקון 
ספטמבר 2020 EXCEL ICON PDF אייקון 
יוני 2020 EXCEL ICON PDF אייקון
 
מרץ 2020
  EXCEL ICON
     
PDF אייקון
 
דצמבר 2019
  EXCEL ICON
    
  PDF אייקון
ספטמבר 2019
 EXCEL ICON
 
 PDF אייקון
יוני 2019 
 EXCEL ICON
 PDF אייקון
מרץ 2019 
EXCEL ICON
PDF אייקון 
 דצמבר 2018
 EXCEL ICON
PDF אייקון
ספטמבר 2018
EXCEL ICON
 PDF אייקון
יוני 2018 
  EXCEL ICON
PDF אייקון
 מרץ 2018
 EXCEL ICON
 PDF אייקון

 דצמבר 2017

EXCEL ICON

  PDF אייקון

ספטמבר 2017 

EXCEL ICON

PDF אייקון

יוני 2017 

EXCEL ICON

PDF אייקון

מרץ 2017 

EXCEL ICON

PDF אייקון

דצמבר 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

ספטמבר 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

יוני 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

מרץ 2016

EXCEL ICON

PDF אייקון

דצמבר 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

ספטמבר 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

יוני 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

מרץ 2015

EXCEL ICON

PDF אייקון

דצמבר 2014

EXCEL ICON

PDF אייקון

ספטמבר 2014

EXCEL ICON

PDF אייקון

יוני 2014

EXCEL ICON

PDF אייקון

סוף בר ניווט לשוניות

תשואות רום רביד אג"ח ללא מניות- נכון לחודש אפריל 2024

0.72% תשואה מצטברת מתחילת השנה
4.39% תשואה 12 חודשים אחרונים
1.92% תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות
2.07% תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות
0.12 מדד שארפ ל 5 שנים
שיעור ההוצאות בשל ניהול השקעות שנגבו בפועל במסלול רביד אג"ח ללא מניות בשנת 2023 הינו: 0.05%
להצטרפות
טקסט לעמודי מסלול למטהדלג על טקסט לעמודי מסלול למטה

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מידע זה מוגש כשירות ללקוח, יובהר כי יתכנו טעויות ו/או סטיות ו/או אי זמינות המידע הנובעות בין היתר מעצם הפצתו באמצעות אתר האינטרנט

לבקשת הלוואה ולכניסה למערכת הלוואות
עבור לתוכן העמוד