רום שפה: עברית

דו"חות שנתיים 2017

שם הדוח

חוות דעת רו"ח מבקרים

 דו"ח כספי חברה מנהלת, דוח דירקטוריון, דוח עסקי תאגיד וסקירת הנהלה
 כולל + דיווחים נילווים
 דו"ח כספי קופה   כולל + דיווחים נילווים
   
 

 

דו"חות שנתיים 2016

שם הדוח

חוות דעת רו"ח מבקרים

 דו"ח כספי חברה מנהלת, דוח דירקטוריון, דוח עסקי תאגיד וסקירת הנהלה
 כולל + דיווחים נילווים
 דו"ח כספי קופה   כולל + דיווחים נילווים
   
 

דו"חות שנתיים 2015

שם הדוח

חוות דעת רו"ח מבקרים

 דו"ח כספי חברה מנהלת, דוח דירקטוריון, דוח עסקי תאגיד וסקירת הנהלה
 כולל + דיווחים נילווים
 דו"ח כספי קופה   כולל + דיווחים נילווים
   
 

 

דו"חות שנתיים 2014

שם הדוח

חוות דעת רו"ח מבקרים

 דו"ח כספי חברה מנהלת, דוח דירקטוריון, דוח עסקי תאגיד וסקירת הנהלה
 כולל
 דו"ח כספי קופה   כולל
   
 

 

 
דו"חות שנתיים קודמים

 

דוחות 2009

 

שם הדוח

חוות דעת רו"ח מבקרים

 
 
 
דוח כספי שנתי - חברה מנהלת 2009  חוות דעת רו"ח מבקר
 חוות דעת רו"ח מבקר
דוח עיסקי תאגיד 2009  
הצהרה ההנהלה על אחריותה לדוח השנתי-קופת הגמל 2009  
 הצהרה ההנהלה על אחריותה לדוח השנתי-החברה המנהלת 2009  

  

דוחות 2008

 

שם הדוח

דו"ח רו"ח מבקר

 דו"ח רו"ח
 דו"ח רו"ח
 
דוח דירקטוריון שנתי - חברה מנהלת 2008  
סקירת הנהלה שנתית - חברה מנהלת 2008  
דוח תיאור עיסקי התאגיד 2008  
הצהרת ההנהלה - קופת הגמל 2008  
הצהרת ההנהלה - חברה מנהלת 2008  

דוחות 2007

 
דוח כספי 31.12.2007
דוח הדירקטוריון 2007
דוח תיאור עסקי התאגיד 2007
סקירת הנהלה 2007
דוח כספי 31 ביולי 2007
דוחות ביניים ליום 31 ביולי 2007
 

דוחות 2006 

 
דוח כספי 31.12.2006
דו"ח הדירקטוריון 2006
סקירת הנהלה 2006
דוח תיאור עסקי התאגיד 2006
הצהרת הנהלה 2006
 

דוחות 2005

דוח כספי 31.12.2005
סקירת הנהלה 2005
דוח תיאור עסקי התאגיד 2005
הצהרת הנהלה 2005
דו"ח דירקטוריון 2005
 
 

 

 

תנאי שימוש
כספי הקרן מוחזקים בפועלים סהר    ומנוהלים על-ידי  וע"י  
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום מאיר - מבואה מזרחית), קומה 16 ת.ד. 29-269, תל אביב, 6129201
טל': 03-6868000 | פקס: 03-6868988 | service@krm.co.il
עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים