רום שפה: עברית
 
שאלות ותשובות
 


מה הם שעורי ההפקדות לקרן השתלמות?

שיעורי ההפקדות לקרן השתלמות לשכיר הם עד 10% מהשכר הקובע מדי חודש. מתוך הסכומים המופקדים, עד 2.5% מהשכר מופקדים על ידי העובד ועד 7.5% מהשכר מופקדים ע"י המעסיק. מכאן, שעל כל 1 ש"ח שמפקיד העובד, מפקיד המעסיק 3 ש"ח.

 
כיצד בודקים את התשואה האמיתית שהעמית מקבל?

קרנות השתלמות רבות מציגות נתונים שונים על פני תקופות שונות מתוך רצון להציג תמונה לפיה הביצועים שלהן הם הטובים ביותר. בהשוואת תשואות חשוב לזכור כי התשואות המוצגות על ידי כל הקרנות הן תשואות ברוטו, כלומר – התשואות לפני דמי הניהול. בכדי לדעת את התשואה האמיתית שהעמית מקבל לחשבונו, יש להפחית מן התשואה המתפרסמת את דמי הניהול אותם גובה הקרן מעמיתיה. בקרנות הפרטיות, בהן דמי הניהול הם בדרך כלל גבוהים למדי, שיקלול דמי הניהול לאורך שנים יכול להיות משמעותי בחישוב התשואה.
עוד יש לדעת כי התשואות המוצגות הן תשואות נומינליות, כלומר - ללא התייחסות לשינויים במדד המחירים לצרכן. אם אתם רוצים לדעת מה התשואה הריאלית שעשה כספכם, עליכם לשקלל גם את שיעור שינוי המדד באותה התקופה.
 

 
מתי אפשר למשוך את הכספים שבקרן ההשתלמות ללא מס?

לאחר 3 שנות חסכון אפשר להוציא את כספי החסכון הנצבר לצורכי מלגת השתלמות ללא ניכוי מס (כמובן, עד לתקרה הקבועה) ולאחר שש שנות חסכון אפשר למשוך את כספי החסכון, כולם או חלקם (שוב, עד לתקרה), לכל מטרה.
משיכה של כספים לפני תום שש השנים מחויבת בניכוי מס גבוה על כל הכספים שנצברו, למעט הפקדות העובד (שאינן חייבות במס). לכן, אין הדבר מומלץ על ידינו, אלא אם יכול העמית להוציא אישור מפקיד השומה על הקטנה משמעותית של שיעור המס בו הוא חייב.
עם זאת, עמיתים שהגיעו לגיל הפרישה יכולים למשוך את הכספים כולם לאחר שלוש שנות חסכון.
כספים של עמית שהלך לעולמו ניתן למשוך ללא המתנה, עפ"י תקנון הקרן.
 

 
מה קורה לקרן ההשתלמות לאחר משיכה?

משיכת כספים מקרן השתלמות מחייבת פתיחת חשבון חדש בעל ותק חדש. במילים אחרות, כל הפקדה המתקבלת בקרן לאחר המשיכה תוכל להימשך רק בתום שש שנים נוספות. אם לא נמשכו כל הכספים שהיו בקרן בזמן המשיכה – הכספים שלא נמשכו ממשיכים להיות נזילים וניתנים למשיכה בכל עת. לדוגמא: עובד אשר קרן ההשתלמות שלו בה נצברו 30 אלף ₪ הינה נזילה למשיכה והוא מבקש למשוך רק 10,000 ₪. הכספים הנותרים בקרן (20 אלף ש"ח) נשארים נזילים ואותם יכול העובד למשוך בכל עת. כספים נוספים שיופקדו לחשבון מאותו רגע ואילך יהיו נזילים רק בתום שש שנים נוספות ממועד ההפקדה החדשה הראשונה.

   
  מה היא קרן השתלמות?  
 

קרנות ההשתלמות הוקמו כדי לאפשר לעובדים שמירה על רמתם המקצועית והתפתחותם במישור המקצועי. הפרשות המעבידים לקרנות ההשתלמות נעשות עפ"י הסכם העבודה של העובד, ובמקומות עבודה מאורגנים - על פי ההסכם הקיבוצי. הכספים משמשים לתשלום עבור קורסים מקצועיים, סיורים לימודיים והשתתפות בכנסים ובוועידות בארץ ובחו"ל. בשנים האחרונות הפכו הקרנות בעיקרן לקרנות חסכון כאשר המרכיב של ההשתלמות הפך רק למרכיב אחד ולאו דווקא העיקרי.

 
   
  כיצד מצטרפים לקרן רום?  
 

יש למלא את טופס ההצטרפות אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט, לקבל במשרדי רום, או בסניפי בנק הפועלים. ברבות מן הרשויות המקומיות מצויים טפסי ההצטרפות ל'רום' במחלקות משאבי האנוש. את הטופס החתום יש להעביר ל'רום' לשם פתיחת החשבון והקצאת מספר העמית.

 
   
  מה השתנה ברום בעקבות מסקנות ועדת בכר?  
 

בניגוד לקרנות שהיו בבעלות הבנקים, אשר נאלצו להימכר בעקבות מסקנות ועדת בכר לגופים פרטיים (בתי השקעות וחברות ביטוח), להחלטות ועדת בכר לא היתה כל השפעה על מבנה הבעלות ב'רום', שנותרה בבעלות הסתדרות המעו"ף ומרכז השלטון המקומי.
 

 
   
  מדוע כדאי לעובד לחסוך בקרן השתלמות?  
 

בניגוד לאפיקי חיסכון אחרים, קרן ההשתלמות פטורה ממס עד לתקרה שנקבעה, שהיא, נכון לשנת 2015, בשיעור חודשי של 15,712 ש"ח.
ההפקדות מעל לתקרה זו הינן חייבות במס גם במועד ההפקדה (על פי שיעור המס השולי החל על העובד) והן במשיכה (מס רווחי הון). כמו כן, נכון להיום קרן השתלמות היא האפיק היחידי בו ניתן לקבל את כספי החיסכון, פטורים ממס עד התקרה, כסכום הוני חד פעמי.

 
   
  האם יש חובה למשוך את הכספים בתום שש השנים או בעת פרישה מהעבודה?  
 

לא. אם תחליט להשאיר את חסכונותיך בקרן הם ימשיכו להיות נזילים ולשאת את תשואות הקרן גם בהמשך. יותר מכך, כל הפקדותיך לאחר שש השנים (במידה ולא משכת) יהיו גם הן נזילות וניתנות למשיכה בכל עת. ככלל, בגלל סוגיית המיסוי, חיסכון בקרן השתלמות הינו בדרך כלל עדיף על מסלולי השקעה וחיסכון אחרים

 

 

 

תנאי שימוש
כספי הקרן מוחזקים בפועלים סהר    ומנוהלים על-ידי  וע"י  
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום מאיר - מבואה מזרחית), קומה 16 ת.ד. 29-269, תל אביב, 6129201
טל': 03-6868000 | פקס: 03-6868988 | service@krm.co.il
עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים