רום שפה: עברית
 
דו"חות רבעוניים
 

דו"חות חברה רבעוניים

 

שנת 2008

אישור הנהלה/דוח רו"ח מבקר

רבעון ראשון

דוח דירקטוריון רבעון ראשון 2008  
   דוח כספי רבעון ראשון 2008 חוות דעת רו"ח מבקרים

רבעון שני

דוח דירקטוריון רבעון שני 2008  
  דוח כספי רבעון שני 2008 חוות דעת רו"ח מבקרים

רבעון שלישי

דוח דירקטוריון רבעון שלישי 2008  
  דוח כספי רבעון שלישי 2008 חוות דעת רו"ח מבקרים
 

 

שנת 2009

אישור הנהלה/ דוח רו"ח מבקר

רבעון ראשון

דוח דירקטוריון רבעון ראשון 2009  
  דוח כספי רבעון ראשון 2009  חוות דעת רו"ח מבקרים

רבעון שני

דוח דירקטוריון רבעון שני 2009  
  דוח כספי רבעון שני 2009  חוות דעת רו"ח מבקרים

רבעון שלישי

דוח דירקטוריון רבעון שלישי 2009  
  דוח כספי רבעון שלישי 2009  חוות דעת רו"ח מבקרים

 

 

שנת 2010

אישור הנהלה/דוח רו"ח מבקר

רבעון ראשון

דוח דירקטוריון רבעון ראשון 2010  הצהרת ההנהלה
   דוח כספי רבעון ראשון 2010 חוות דעת רו"ח מבקרים

רבעון שני

 דוח דירקטוריון רבעון שני 2010  הצהרת ההנהלה
   דוח כספי רבעון שני 2010  חוות דעת רו"ח מבקרים

רבעון שלישי

 דו"ח דירקטוריון רבעון שלישי 2010  הצהרת ההנהלה
   דו"ח כספי רבעון שלישי 2010  חוות דעת רו"ח מבקרים

 

 

שנת 2011

אישור הנהלה/דוח רו"ח מבקר

רבעון ראשון

דוח דירקטוריון רבעון ראשון 2011  הצהרת ההנהלה
   דוח כספי רבעון ראשון 2011 חוות דעת רו"ח מבקרים

רבעון שני       

 דוח דירקטריון רבעון שני 2011  הצהרת ההנהלה
   דוח כספי רבעון שני 2011  חוות דעת רו"ח מבקרים

רבעון שלישי            

 דוח דירקטוריון רבעון שלישי 2011  הצהרת ההנהלה
   דוח כספי רבעון שלישי 2011  חוות דעת רו"ח מבקרים

 

 

 

שנת 2012

אישור הנהלה/דוח רו"ח מבקר

רבעון ראשון

דוח דירקטוריון רבעון ראשון 2012  הצהרת ההנהלה
   דוח כספי רבעון ראשון 2012 חוות דעת רו"ח מבקרים

רבעון שני       

 דוח דירקטוריון רבעון שני 2012  הצהרת ההנהלה
   דוח כספי רבעון שני 2012  חוות דעת רו"ח מבקרים

רבעון שלישי            

 דוח כספי רבעון שלישי, דוח דירקטוריון רבעון שלישי, חוות דעת רו"ח מבקרים, הצהרת ההנהלה 2012  
     

 

שנת 2013

אישור הנהלה/דוח רו"ח מבקר

רבעון ראשון

דוח כספי רבעון ראשון, דוח דירקטוריון רבעון ראשון , חוות דעת רו"ח מבקרים והצהרת ההנהלה 2013  
     

רבעון שני

 דוח כספי רבעון שני, דוח דירקטוריון רבעון שני, חוות דעת רו"ח מבקרים והצהרת ההנהלה 2013  
     

רבעון שלישי

 דוח כספי רבעון שלישי, דוח דירקטוריון רבעון שלישי, חוות דעת רו"ח מבקרים והצהרת ההנהלה 2013  

 

שנת 2014

אישור הנהלה/דוח רו"ח מבקר

רבעון ראשון

דוח כספי רבעון ראשון, דוח דירקטוריון רבעון ראשון , חוות דעת רו"ח מבקרים והצהרת ההנהלה 2014  
     

רבעון שני

 דוח כספי, דוח דירקטוריון, חוות דעת רו"ח מבקר והצהרת הנהלה 2014  
     

רבעון שלישי

 דוח כספי, דוח דירקטוריון, חוות דעת רו"ח מבקר והצהרת הנהלה לרבעון השלישי 2014  

 

שנת 2015

אישור הנהלה/דוח רו"ח מבקר

רבעון ראשון

דוח כספי , דוח דירקטוריון רבעון ראשון , חוות דעת רו"ח מבקר והצהרת ההנהלה לרבעון ראשון 2015  
     

רבעון שני

 דוח כספי, דוח דירקטוריון, חוות דעת רו"ח מבקר והצהרת הנהלה לרבעון השני 2015  
     

רבעון שלישי

 דוח כספי, דוח דירקטוריון, חוות דעת רו"ח מבקר והצהרת הנהלה לרבעון השלישי 2015  

 

 

שנת 2016

אישור הנהלה/דוח רו"ח מבקר

רבעון ראשון

דוח כספי , דוח דירקטוריון רבעון ראשון , חוות דעת רו"ח מבקר והצהרת ההנהלה לרבעון ראשון 2016  
     

רבעון שני

 דוח כספי, דוח דירקטוריון, חוות דעת רו"ח מבקר והצהרת הנהלה לרבעון השני 2016  
     

רבעון שלישי

 דוח כספי, דוח דירקטוריון, חוות דעת רו"ח מבקר והצהרת הנהלה לרבעון השלישי 2016  

 

שנת 2017

אישור הנהלה/דוח רו"ח מבקר

רבעון ראשון

דוח כספי , דוח דירקטוריון רבעון ראשון , חוות דעת רו"ח מבקר והצהרת ההנהלה לרבעון ראשון 2017  
     

רבעון שני

 דוח כספי, דוח דירקטוריון, חוות דעת רו"ח מבקר והצהרת הנהלה לרבעון השני 2017  
     

רבעון שלישי

 דוח כספי, דוח דירקטוריון, חוות דעת רו"ח מבקר והצהרת הנהלה לרבעון השלישי 2017  

 

 

שנת 2018

אישור הנהלה/דוח רו"ח מבקר

רבעון ראשון

דוח כספי , דוח דירקטוריון רבעון ראשון , חוות דעת רו"ח מבקר והצהרת ההנהלה לרבעון ראשון 2018  
     

רבעון שני

 דוח כספי, דוח דירקטוריון, חוות דעת רו"ח מבקר והצהרת הנהלה לרבעון השני 2018  
     

רבעון שלישי

 דוח כספי, דוח דירקטוריון, חוות דעת רו"ח מבקר והצהרת הנהלה לרבעון השלישי 2018  

 

 

תנאי שימוש
כספי הקרן מוחזקים בפועלים סהר    ומנוהלים על-ידי  וע"י  
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום מאיר - מבואה מזרחית), קומה 16 ת.ד. 29-269, תל אביב, 6129201
טל': 03-6868000 | פקס: 03-6868988 | service@krm.co.il
עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים