רום שפה: עברית
 
דו"חות חודשיים
 
הדוחות החודשיים ל-12 החודשים האחרונים - ממונה ערכי נכסים
מסלול רום קלאסי כללי מסלול רום רביד אג"ח
ללא מניות
מסלול רום ספיר מניות
ינואר 2018 ינואר 2018 ינואר 2018
דצמבר 2017 דצמבר 2017 דצמבר 2017
נובמבר 2017 נובמבר 2017 נובמבר 2017
אוקטובר 2017 אוקטובר 2017 אוקטובר 2017
ספטמבר 2017 ספטמבר 2017 ספטמבר 2017
אוגוסט 2017 אוגוסט 2017  אוגוסט 2017 
יולי 2017 יולי 2017 יולי 2017
יוני 2017 יוני 2017 יוני 2017
מאי 2017 מאי 2017 מאי 2017
אפריל 2017 אפריל 2017 אפריל 2017
מרץ 2017 מרץ 2017 מרץ 2017
פברואר 2017 פברואר 2017 פברואר 2017
ינואר 2017 ינואר 2017 ינואר 2017
דצמבר 2016 דצמבר 2016 דצמבר 2016
נובמבר 2016 נובמבר 2016 נובמבר 2016
אוקטובר 2016 אוקטובר 2016 אוקטובר 2016
ספטמבר 2016 ספטמבר 2016 ספטמבר 2016
אוגוסט 2016 אוגוסט 2016 אוגוסט 2016
יולי 2016 יולי 2016 יולי 2016
יוני 2016 יוני 2016 יוני 2016
מאי 2016 מאי 2016 מאי 2016
אפריל 2016 אפריל 2016 אפריל 2016
מרץ 2016 מרץ 2016 מרץ 2016
פברואר 2016 פברואר 2016 פברואר 2016
ינואר 2016 ינואר 2016 ינואר 2016
דצמבר 2015 דצמבר 2015 דצמבר 2015
נובמבר 2015 נובמבר 2015 נובמבר 2015
אוקטובר 2015 אוקטובר 2015 אוקטובר 2015
ספטמבר 2015 ספטמבר 2015 ספטמבר 2015
אוגוסט 2015 אוגוסט 2015 אוגוסט 2015
יולי 2015 יולי 2015 יולי 2015
יוני 2015 יוני 2015 יוני 2015
מאי 2015 מאי 2015 מאי 2015
אפריל 2015 אפריל 2015 אפריל 2015
מרץ 2015 מרץ 2015 מרץ 2015
פברואר 2015 פברואר 2015 פברואר 2015
ינואר 2015 ינואר 2015 ינואר 2015
דצמבר 2014 דצמבר 2014 דצמבר 2014
נובמבר 2014 נובמבר 2014 נובמבר 2014
אוקטובר 2014 אוקטובר 2014 אוקטובר 2014
ספטמבר 2014 ספטמבר 2014 ספטמבר 2014
אוגוסט 2014 אוגוסט 2014 אוגוסט 2014
יולי 2014 יולי 2014 יולי 2014
יוני 2014 יוני 2014 יוני 2014
מאי 2014 מאי 2014 מאי 2014
אפריל 2014 אפריל 2014 אפריל 2014
מרץ 2014 מרץ 2014 מרץ 2014
פברואר 2014 פברואר 2014 פברואר 2014
ינואר 2014 ינואר 2014 ינואר 2014
דצמבר 2013 דצמבר 2013 דצמבר 2013
נובמבר 2013 נובמבר 2013 נובמבר 2013

 

 

דוח תרומה לתשואה - תשואה לפי אפיק
מסלול רום קלאסי כללי מסלול רום רביד אג"ח
ללא מניות
מסלול רום ספיר מניות

דצמבר 2017

דצמבר 2017 דצמבר 2017

ספטמבר 2017

ספטמבר 2017 ספטמבר 2017

יוני 2017

יוני 2017 יוני 2017

מאי 2017

מאי 2017 מאי 2017

אפריל 2017

אפריל 2017 אפריל 2017

אפריל 2017

אפריל 2017 אפריל 2017

מרץ 2017

מרץ 2017 מרץ 2017

פברואר 2017

פברואר 2017 פברואר 2017

ינואר 2017

ינואר 2017 ינואר 2017

דצמבר 2016

דצמבר 2016 דצמבר 2016

נובמבר 2016

נובמבר 2016 נובמבר 2016

אוקטובר 2016

אוקטובר 2016 אוקטובר 2016

ספטמבר 2016

ספטמבר 2016 ספטמבר2016

אוגוסט 2016

אוגוסט 2016 אוגוסט 2016

יולי 2016

יולי 2016 יולי 2016

יוני 2016

יוני 2016 יוני 2016

מאי 2016

מאי 2016 מאי 2016

אפריל 2016

אפריל 2016 אפריל 2016

מרץ 2016

מרץ 2016 מרץ 2016

פברואר 2016

פברואר 2016 פברואר 2016

ינואר 2016

ינואר 2016 ינואר 2016

דצמבר 2015

דצמבר 2015 דצמבר 2015

נובמבר 2015

נובמבר 2015 נובמבר 2015

אוקטובר 2015

אוקטובר 2015 אוקטובר 2015
ספטמבר 2015 ספטמבר 2015 ספטמבר 2015
אוגוסט 2015 אוגוסט 2015 אוגוסט 2015
יולי 2015 יולי 2015 יולי 2015
יוני 2015 יוני 2015 יוני 2015
מאי 2015 מאי 2015 מאי 2015
אפריל 2015 אפריל 2015 אפריל 2015
מרץ 2015 מרץ 2015 מרץ 2015
פברואר 2015 פברואר 2015 פברואר 2015
ינואר 2015 ינואר 2015 ינואר 2015
דצמבר 2014 דצמבר 2014 דצמבר 2014
נובמבר 2014 נובמבר 2014 נובמבר 2014
אוקטובר 2014 אוקטובר 2014 אוקטובר 2014
ספטמבר 2014 ספטמבר 2014 ספטמבר 2014
אוגוסט 2014 אוגוסט 2014 אוגוסט 2014
יולי 2014 יולי 2014 יולי 2014
יוני 2014 יוני 2014 יוני 2014
מאי 2014 מאי 2014 מאי 2014
אפריל 2014 אפריל 2014 אפריל 2014
מרץ 2014 מרץ 2014 מרץ 2014
פברואר 2014 פברואר 2014 פברואר 2014
ינואר 2014 ינואר 2014 ינואר 2014
דצמבר 2013 דצמבר 2013  דצמבר 2013 
נובמבר 2013 נובמבר 2013 נובמבר 2013
אוקטובר 2013 אוקטובר 2013 אוקטובר 2013
ספטמבר 2013 ספטמבר 2013 ספטמבר 2013
אוגוסט 2013 אוגוסט 2013 אוגוסט 2013
יולי 2013 יולי 2013 יולי 2013
 יוני 2013 יוני 2013 יוני 2013
מאי 2013  מאי 2013 מאי 2013 
אפריל 2013 אפריל 2013  אפריל 2013 
מרץ 2013 מרץ 2013 מרץ 2013
פברואר 2013 פברואר 2013 פברואר 2013
ינואר 2013 ינואר 2013 ינואר 2013
דצמבר 2012 דצמבר 2012 דצמבר 2012
נובמבר 2012 נובמבר 2012 נובמבר 2012
אוקטובר 2012 אוקטובר 2012 אוקטובר 2012
ספטמבר 2012 ספטמבר 2012 ספטמבר 2012
אוגוסט 2012 אוגוסט 2012 אוגוסט 2012
יולי 2012 יולי 2012 יולי 2012
יוני 2012 יוני 2012 יוני 2012
מאי 2012 מאי 2012 מאי 2012
אפריל 2012 אפריל 2012  אפריל 2012 
מרץ 2012 מרץ 2012 מרץ 2012
פברואר 2012 פברואר 2012 פברואר 2012
ינואר 2012 ינואר 2012 ינואר 2012 
ינואר עד דצמבר 2011 ינואר עד דצמבר 2011 ינואר עד דצמבר 2011

 

 

 דו"ח הוצאות ישירות שניגבו מחשבונות העמיתים

 

רום מאוחד

 

 מסלול רום קלאסי כללי

מסלול רום רביד אג"ח ללא מניותמסלול רום ספיר מניות

 

דצמבר 2016      
יוני 2016      
דצמבר 2015      
יוני 2015      
דצמבר 2014

 

   
יוני 2014 יוני 2014 יוני 2014 יוני 2014
דצמבר 2013 דצמבר 2013 דצמבר 2013 דצמבר 2013
יוני 2013 יוני 2013 יוני 2013 יוני 2013
דצמבר 2012 דצמבר 2012 דצמבר 2012 דצמבר 2012
 יוני 2012  יוני 2012  יוני 2012 יוני 2012
 דצמבר 2011 דצמבר 2011  דצמבר 2011 דצמבר 2011 
יוני 2011 יוני 2011 יוני 2011 יוני 2011
  דצמבר 2010 דצמבר 2010 דצמבר 2010
  יוני 2010 יוני 2010 יוני 2010
  דצמבר 2009 דצמבר 2009 דצמבר 2009
  יוני 2009 יוני 2009 יוני 2009
  דצמבר 2008 דצמבר 2008 דצמבר 2008
  יוני 2008 יוני 2008 טרם הופעל

 

מדיניות תגמול נושאי משרה רום 28.11.2017

מדיניות תגמול נושאי משרה רום 08.2016 

מדיניות תגמול נושאי משרה רום 2015

מדיניות תגמול נושאי משרה רום 06.2014

 

 ניתן לעיין בפירוט הצדדים הקשורים למרכז השלטון המקומי כאן. 15.2.2015

 ניתן לעיין בפירוט הצדדים הקשורים למרכז השלטון המקומי כאן. 18.3.2014

 ניתן לעיין בפירוט הצדדים הקשורים למרכז השלטון המקומי כאן. 31.1.2013

ניתן לעיין בפירוט הצדדים הקשורים למרכז השלטון המקומי כאן (27.11.2011). 

ניתן לעיין בפירוט הצדדים הקשורים מטעם הסתדרות המעו"ף כאן. 22.02.2017

ניתן לעיין בפירוט הצדדים הקשורים מטעם הסתדרות המעו"ף כאן. 03.04.2016

ניתן לעיין בפירוט הצדדים הקשורים מטעם הסתדרות המעו"ף כאן. 18.2.2015

 

 
השתתפות באסיפות כלליות
להלן דיווח אודות ההשתתפות באסיפות כלליות:
 
נוהל אסיפות כלליות + נספח קריטריונים להצבעות באסיפות כלליות
 
1. דוח השתתפות באסיפות כלליות (מתאריך 1.1.2010 - 25.10.2011)
2. דוח השתתפות באסיפות כלליות (מתאריך 6.10.2011 - 29.12.2011)
3. דוח השתתפות באסיפות כלליות (מתאריך 1.1.2012 - 31.12.2012)
4. דוח השתתפות באסיפות כלליות (מתאריך 1.1.2013 - 26.12.2013)
5. דוח השתתפות באסיפות כלליות (מתאריך 1.1.2014 - 31.12.14)
6. דוח השתתפות באסיפות כלליות (מתאריך 1.1.2015 - 29.12.2015)
7. דוח השתתפות באסיפות כלליות (מתאריך 1.1.2016 - 31.12.2016)
8. דוח השתתפות באסיפות כלליות (מתאריך 1.1.2017 - 17.12.2017)
9. דוח השתתפות באסיפות כלליות (מתאריך 1.1.2018 - 11.03.2018)

 

 

 

 
נוהל העברת זכויות עמיתים שלא במזומן
 
בהתאם להוראות האוצר, על ועדת ההשקעות והדירקטוריון של החברה, לקבוע נוהל עבודה באשר

לדרך ולתנאים בהם תבוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן, זאת במטרה למנוע פגיעה

בעמיתי הקופות או המסלולים המעורבים בתהליך ההעברה ומכאן נוהל זה:

נוהל העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן (נכון לתאריך 30.09.2017)

 

 
אמות מידה לממשל תאגידי

עקרונות הממשל התאגידי נועדו להבטיח כי התאגיד ינוהל בשקיפות ולטובת כלל המשקיעים. מסמך זה מפרט את

אמות המידה לממשל תאגידי המנחות את הקופה בעת קבלת החלטות השקעה בניירות ערך, וזאת בהתאם

להוראות המפקח ומשרד האוצר.

 אמות מידה לממשל תאגידי

 

 

 
 מדיניות השקעה באג"ח לא ממשלתיות לבנק ומבטח

מסמך מדיניות השקעה באג"ח לא ממשלתיות לבנק ומבטח ביחס לחלק התיק המנוהל על ידי פסגות.

מסמך מדיניות השקעה באג"ח לא ממשלתיות לבנק ומבטח ביחס לחלק התיק המנוהל על ידי אמבן.

 

 

 

 
הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור

תשואות יומיות יוני 2008 - 31 לדצמבר 2008

תשואות יומיות שנת 2009

 כתובת דואר אלקטרוני לצורך חילופי מידע בנושא הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור

במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה:

ariel@krm.co.il

 

תנאי שימוש
כספי הקרן מוחזקים בפועלים סהר    ומנוהלים על-ידי  וע"י  
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום מאיר - מבואה מזרחית), קומה 16 ת.ד. 29-269, תל אביב, 6129201
טל': 03-6868000 | פקס: 03-6868988 | service@krm.co.il
עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים