רום שפה: עברית
 

                                       תקנות התשלומים מידע למעסיק

 

  מעסיק יקר,

ביום 1.2.2016 נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014 (להלן: "התקנות").      
התקנות מסדירות את אופן העברת הדיווחים והפקדת התשלומים מהמעסיק לחברה המנהלת. כמעסיק עליך להיערך בהתאם.     
בעמוד
זה תמצא מידע ועדכון בדבר תקנות התשלומים. אנא קרא בעיון.

 

·      מכתב למעסיקים מאת החברה המנהלת בגין תקנות התשלומים.

·      תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014.

·  תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל) (תיקון), התשע"ו-2015.

 ·      חוזר גופים מוסדיים 2016-9-10.                                                                                             

 

 

 

 

 

 

הקרן לא תישא באחריות לכל זנק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש במידע באתר.
המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, והקרן אינה ערבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.           
השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

 

 

 

תנאי שימוש
כספי הקרן מוחזקים בפועלים סהר    ומנוהלים על-ידי  וע"י  
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום מאיר - מבואה מזרחית), קומה 16 ת.ד. 29-269, תל אביב, 6129201
טל': 03-6868000 | פקס: 03-6868988 | service@krm.co.il
עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים