רום שפה: עברית
 
נוהל חובות בעיתיים
 

מטרות הנוהל:
1. להבטיח פעילות באופן אקטיבי לגביית חובות, באופן עצמאי או במשותף עם לווים אחרים, לרבות גופים מוסדיים אחרים ותאגידים בנקאיים.
2. להגדיר מסגרת להיערכות גוף מוסדי לצורך מעקב ובקרה שוטפים אחר חוב שבניהולו, לצורך הערכה ובחינת מצב החוב בתיק נכסי ההשקעה שבניהולו, לצורך טיפול בחוב בעייתי ולצורך גיבוש החלטה בדבר אמצעים שינקוט לגביית החוב ובדבר השתתפותו בתהליך הסדר חוב, וכן לקבוע את הגורמים האחראים לביצוע פעולות אלה.

לקריאת הנוהל המלא לטיפול בחובות הבעיתיים בתיק הנכסים המנוהל על ידי פסגות, ניתן לעיין בקישור הבא

לקריאת הנוהל המלא לטיפול בחובות הבעיתיים בתיק הנכסים המנוהל על ידי I.B.I, ניתן לעיין בקישור הבא

 

תנאי שימוש
כספי הקרן מוחזקים בפועלים סהר    ומנוהלים על-ידי  וע"י  
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום מאיר - מבואה מזרחית), קומה 16 ת.ד. 29-269, תל אביב, 6129201
טל': 03-6868000 | פקס: 03-6868988 | service@krm.co.il
עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים