רום שפה: עברית
 
ועדת ההשקעות
 
ניהול ההשקעות השוטף של הקרן מתבצע באמצעות ועדת השקעות מקצועית, בראשותו של ד"ר רון מלכא ובהשתתפות יועצי השקעות מקצועיים, המתכנסת אחת לשבועיים לפחות. ועדת ההשקעות בוחנת את ביצועי הקרן, בודקת דרכים לשיפור התשואה לעמיתים, ומנתבת את ההשקעות על פי מדיניות ההשקעות שנקבעה על ידי הדירקטוריון. ועדת ההשקעות זוכה לייעוץ מקצועי שוטף מחברת "פסגות", שנציגיה הם משתתפים קבועים בישיבותיה. 
 
 
חברי ועדת ההשקעות:
 

ועדת ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים:


ד"ר רון מלכא (דירקטור חיצוני)- יו"ר הוועדה

עו"ד גיל בר-טל - מנכ"ל  (דירקטור)

עו"ד רונן אהרוני (דירקטור)

רו"ח חגית שמואל (נציגה חיצונית)

מר ארי שטיינברג (דירקטור)

גב' לינדה בן שושן -  (דירקטורית חיצוני)

עו"ד שחר שוכמכר - סמנכ"ל 

 

 
יועצים לועדת ההשקעות
 

מר דניאל דורין - יועץ השקעות

  

 

תנאי שימוש
כספי הקרן מוחזקים בפועלים סהר    ומנוהלים על-ידי  וע"י  
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום מאיר - מבואה מזרחית), קומה 16 ת.ד. 29-269, תל אביב, 6129201
טל': 03-6868000 | פקס: 03-6868988 | service@krm.co.il
עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים