רום שפה: עברית
 
חברי ועדת הביקורת
 

ועדת הביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון:

גב' לינדה בן שושן -  (דירקטורית חיצוני)

מר ארנון בר-דוד - יושב ראש הסתדרות המעו"ף

ד"ר רון מלכא - (דירקטור חיצוני)

עו"ד רונן אהרוני - מנהל חטיבת הרשויות המקומיות בהסתדרות המעו"ף

מר אריאל שטיינברג ראש מינהל כספים, תפעול ופיתוח עסקי, מרכז השלטון המקומי

 

 

תנאי שימוש
כספי הקרן מוחזקים בפועלים סהר    ומנוהלים על-ידי  וע"י  
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום מאיר - מבואה מזרחית), קומה 16 ת.ד. 29-269, תל אביב, 6129201
טל': 03-6868000 | פקס: 03-6868988 | service@krm.co.il
עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים