רום שפה: עברית
 
תשואות
 
התשואות הינן תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול, על פי המתפרסם באתר הגמלנט של משרד האוצר.

אין בתשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
 

 

תשואות נכון לחודש מאי 2018 - מסלול רום קלאסי כללי

מ"ה תשואה מצטברת מתחילת השנה 12 חדשים אחרונים  ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות  ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות
408  0.37% 3.65% 2.20% 4.24%
מדד שארפ ל-5 שנים עבור מסלול זה עומד על 1.06
נכון לחודש מאי 2018 - מסלול רום רביד אג"ח ללא מניות
 
מ"ה תשואה מצטברת מתחילת השנה 12 חדשים אחרונים  ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות  ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות
1257 0.06%

0.76%

 0.42%

0.75%

מדד שארפ ל-5 שנים עבור מסלול זה עומד על 0.47
 
תשואות נכון לחודש מאי 2018 - מסלול רום ספיר מניות  
מ"ה תשואה מצטברת מתחילת השנה 12 חדשים אחרונים  ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות
1258 0.65% 6.89%

 3.39%

7.09%

מדד שארפ ל-5 שנים עבור מסלול זה עומד על 0.81
 

 

 

 

תנאי שימוש
כספי הקרן מוחזקים בפועלים סהר    ומנוהלים על-ידי  וע"י  
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום מאיר - מבואה מזרחית), קומה 16 ת.ד. 29-269, תל אביב, 6129201
טל': 03-6868000 | פקס: 03-6868988 | service@krm.co.il
עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים