רום שפה: עברית
 
חברי הדירקטוריון
 

הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון, על פי תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים


מר שלמה דולברג - יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל מרכז השלטון המקומי.

מר ארנון בר-דוד

יושב ראש הסתדרות המעו"ף

עו"ד גיל בר-טל - מנכ"ל

מנהל חטיבת הרשויות המקומיות בהסתדרות המעו"ף

מר אריאל שטיינברג 

ראש מינהל כספים, תפעול ופיתוח עסקי, מרכז השלטון המקומי.

עו"ד רונן אהרוני

מנהל חטיבת הרשויות המקומיות בהסתדרות המעו"ף

עו"ד רמי בן-גל

יו"ר ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו

ד"ר רון מלכא

דירקטור חיצוני 

גב' לינדה בן שושן

דירקטור חיצוני 

מר אלי טרבלסי

מנהל חטיבת הרשויות המקומיות בהסתדרות המעו"ף

מר בנימין כהן

לשעבר, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות

מר משה מזרחי

יו"ר ארגון עובדי עיריית חיפה

 מר אבי נעים  

גב' אורנה ברביבאי

מר שימי אוליאל 

 
 

 

 

תנאי שימוש
כספי הקרן מוחזקים בפועלים סהר    ומנוהלים על-ידי  וע"י  
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום מאיר - מבואה מזרחית), קומה 16 ת.ד. 29-269, תל אביב, 6129201
טל': 03-6868000 | פקס: 03-6868988 | service@krm.co.il
עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים