רום שפה: עברית
 
דמי ניהול
 

כעיקרון, דמי הניהול ניגבים באופן שווה מכל העמיתים.

כקרן ענפית (סקטוריאלית) שאינה פועלת למטרת רווח, רום גובה מעמיתיה את הוצאותיה בפועל בלבד.
דמי הניהול ניגבים מדי חודש מן העמיתים, על פי ההוצאות שהוציאה רום במהלך אותו חודש.
שיעור דמי הניהול שגבתה רום בפועל במהלך כל שנת 2017:

רום קלאסי כללי 0.42%.


רום רביד אג"ח ללא מניות 0.42%.


רום ספיר מניות 0.42%.
 

 

 

תנאי שימוש
כספי הקרן מוחזקים בפועלים סהר    ומנוהלים על-ידי  וע"י  
רח' אחד העם 9 (מגדל שלום מאיר - מבואה מזרחית), קומה 16 ת.ד. 29-269, תל אביב, 6129201
טל': 03-6868000 | פקס: 03-6868988 | service@krm.co.il
עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים